Bề bề

Bề Bề bóc nõn được hấp sơ khi con bề bề còn đang sống để giữ được phần thịt tươi ngon nhất, sau đó được cắt và bóc sạch phần vỏ, đóng khay cấp đông, hút chân không để đảm bảo sạch và tươi ngon nhất